"Özgürlük ve Bağımsızlık Benim Karakterimdir"
"Freedom and Independence are My Character"
                              iğtimâd, iğtinâ, cesaret, ümid,     / trust, care, courage and hope,
                              hepsi lâzım bu yurda hepsi müfid. /  all necessary and useful for the country       
 

Primum nihil nocere

 
Genel Patoloji, Yangı

 

 

 Tür?   Anamnez?  / Species? Anamnesis? 

 Dönem?  Önem? Prognoz? / Stage? Significance? Prognosis?

 Sonuç? (Ölüm?, Kalım?) / Outcome? (Death?, Survival?)

Professional English, Inflammation
Özel Patoloji 1
Klinik Laboratuar Tanı  1
pdfs
Sözlük
Ders Artıları
Nekropsi Salonundan
Rotasyon Ayının Olgusu
Formlar
SSS/SVC-FAQ
Posterler/Abstraktlar
Kingdom plantae
Bisiklet Dünyası
Şiir
Müzik
Trabzonspor
Akla Düşenler

 

 

 

İŞTAHIN YOK DİYE YEMEĞİNE KIZMA!

Truth is an arrow and the gate is narrow. 

Man gave names to all animals in the beginning. 

Gotto serve somebody!

Every man is a sect himself

 
Ne mümkün zulm ile bidâd ile imhâ-yı hürriyet
Çalış idrâki kaldır muktedirsen âdemiyetten

Aptallar yaşam ve ölüm için uzağa bakarlar; her ikisi de yanı başlarındadır.

 
Ne içindeyim zamanın,
Ne de büsbütün dışında;
Yekpare, geniş bir anın
Parçalanmaz akışında.
 
     "sen yoruldukça yol uzar, artar;
çalı dişler, taş ağrıtır, yırtar;

çırpınır her dikende bir parçan...
yine sen, pür emel, önünde uçan
o esiri hayali kapmak için
atılır, yırtılır ve inlersin.
varsın uçsun,bugün değilse yarın
o senindir, mükedder olma sakın.
koşan elbet varır; düşen kalkar;
kara taştan su damla damla akar,
birikir, sonra bir gümüş göl olur;
arayan hakkı en sonunda bulur..."

 

 

WebMasterTheblackeyedthickneck   

23.02.2011 11:29:46

 

 

Count